Regulamin korzystania z platformy internetowej JETA B2B:

Zasady korzystania z „Systemu zamówień internetowych”

Złożenie zamówienia poprzez System Zamówień Internetowych, oznacza pełną akceptację poniższych zasad:

- Przedsiębiorstwo Handlowe  Jeta Sp .zo.o., upoważnia kontrahenta do pełnego korzystania z możliwości jakie daje System Zamówień Internetowych, tj. (sprawdzania stanów na magazynach Przedsiębiorstwa Handlowego  Jeta Sp .zo.o., zamawiania towaru, podglądu realizacji zamówienia, sprawdzania płatności i innych funkcji systemu, które teraz jak i w przyszłości będą dostępne.),

- Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptacje warunków handlowych, tj. cen, terminów płatności i sposobu dostaw towarów zamówionych.

- Złożenie zamówienia w Systemie Zamówień Internetowych oznacza udzielenie dla Przedsiębiorstwa Handlowego  Jeta Sp .zo.o., upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy na towar wskazany w zamówieniu.

- Kontrahent w dniu przekazania login-ów i haseł przez Przedsiębiorstwa Handlowego  Jeta Sp .zo.o, pozwalających na otwarcie portalu do Systemu Zamówień Internetowych, jest zobowiązany do zmiany przekazanego hasła. Zmiany hasła dokonuje się na zakładce: moje dane/ zmiana hasła

- Kontrahent wskaże osoby, które w jego imieniu będą dokonywać zamówień poprzez System Zamówień Internetowych biorąc jednocześnie odpowiedzialność za złożone przez te osoby zamówienia.

- Każde zamówienie, lub jego część może zostać wycofane przez Przedsiębiorstwo Handlowe  Jeta Sp .zo.o w ciągu 24h od momentu złożenia w przypadku, gdy stany magazynowe JETA, lub producenta nie zapewniają pełnej dostępności zamówionego towaru. Zamówienie takie będzie konsultowane z kontrahentem telefonicznie.

- W momencie dostawy towaru kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości przekazywanego towaru. Każda zauważona niezgodność stanu technicznego towaru (zerwana folia, rozerwane kartony, uszkodzenia palet, rozbite płytki), należy w obecności kierowcy sporządzić protokół reklamacyjny, a jego kopię przesłać do Przedsiębiorstwa Handlowego  Jeta Sp .zo.o., pod numer 062 735 22 27/ lub mailem hurtownia@jeta.pl. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w ciągu 48h od momentu dostarczania, a ewentualne niezgodności towaru z zamówieniem zgłoszone do JETA w formie pisemnej

- Każde zamówienie złożone na II gat., lub towar poza jakością nie podlega reklamacji.

- W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego